PRAVILA UPORABE

Pogoji poslovanja


 1. OPREDELITEV POGOJEV

  1.1 "Nueva" pomeni podjetje Nueva, Romina Kavčič s.p., ki ponuja spletni tečaj "Spletni User Interface Design tečaj 2023".

  1.2 "Tečaj" pomeni spletni tečaj "Spletni User Interface Design tečaj 2023", ki ga ponuja Nueva in je na voljo v spletni učilnici Kajabi.

  1.3 "Kupec" pomeni osebo ali podjetje, ki kupi tečaj od Nueva.

 2. POGOJI ZA NAKUP

  2.1 Kupec se strinja, da je star najmanj 18 let in da ima pravno sposobnost za sklepanje pogodb.

  2.2 Kupec se strinja, da bo plačal celotno ceno tečaja, kot je določeno na spletni strani Nueva.

  2.3 Nueva si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ceno tečaja, vendar bo cena za kupca ostala enaka kot ob času nakupa.

 3. DOSTOP DO TEČAJA

  3.1 Po plačilu kupnine bo kupec prejel dostopne podatke do tečaja na svoj e-poštni naslov, ki ga je navedel ob nakupu.

  3.2 Kupec se strinja, da bo dostopne podatke hranil varno in jih ne delil z drugimi osebami ali podjetji.

  3.3 Nueva si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni način dostopa do tečaja, vendar bo kupec o tem obveščen.

 4. PRAVICE IN OMEJITVE UPORABE

  4.1 Tečaj in vsi materiali, ki so vključeni v tečaj, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Kupec nima pravice reproducirati, distribuirati ali kopirati katerega koli dela tečaja ali materiala, ki ga prejme.

  4.2 Kupec ima pravico uporabiti tečaj in vsebino iz tečaja izključno za svoje osebne potrebe.

  4.3 Nueva ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih jamstev glede uporabnosti, natančnosti ali ustreznosti vsebine v tečaju.

 5. VRAČILO DENARJA

  5.1 Kupec ima pravico do povračila celotne kupnine, če se odloči, da ne želi nadaljevati s tečajem, vendar mora Nueva o tem obvestiti najkasneje v 30 dneh po nakupu.

  5.2 Nueva ne bo povrnila kupnine, če kupec uporablja dostopne podatke za tečaj ali če je kupil tečaj večkrat ali z namenom, da bi kopiral, distribuiral ali prodal vsebino tečaja.

  5.3 Zahteva za vračilo denarja se lahko izvede preko e-pošte na naslov hey@romina.design. Nueva bo kupcu povrnila kupnino v roku 14 dni od prejema zahteve za vračilo denarja.

 6. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

  6.1 Nueva ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi nastala kot posledica uporabe tečaja ali vsebine tečaja.

  6.2 Nueva ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo ali izgubo, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa do tečaja zaradi vzdrževanja, posodobitev ali drugih tehničnih težav zaradi orodja Kajabi.

  6.3 V nobenem primeru Nueva ne prevzema odgovornosti za škodo, ki presega ceno, ki jo je plačal kupec za tečaj.

 7. SPREMEMBE POGOJEV

  7.1 Nueva si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni "Pravila uporabe". Kupec bo o spremembah obveščen preko e-pošte, ki jo je navedel ob nakupu.

  7.2 Kupec se strinja, da bo redno pregledoval te "Pravila uporabe" za morebitne spremembe.

  7.3 Če kupec ne sprejme spremenjenih pogojev, ima pravico do povračila kupnine v 30 dneh po obvestilu o spremembi pogojev.

 8. SPLOŠNO

  8.1 "Pravila uporabe" predstavljajo celotni dogovor med Nueva in kupcem.

  8.2 Če katera koli določba "Pravil uporabe" ni zakonita, veljavna ali izvedljiva, se ne bo vplivalo na veljavnost preostalih določb.

  8.3 Vse spore, ki izhajajo iz "Pravil uporabe" se rešujejo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije.

 9. UPORABNIŠKO IME IN GESLO

  9.1 Uporabniško ime in geslo, ki sta potrebna za dostop do tečaja, sta namenjena izključno kupcu in se ne sme deliti z drugimi osebami ali podjetji.

  9.2 Nueva si pridržuje pravico, da prepreči dostop do spletne učilnice, če opazi, da se uporabniško ime in geslo uporabljata na način, ki ni skladen s temi "Pravili uporabe", zlasti v primeru kopiranja ali deljenja gesla.

  9.3 Kupec je dolžan uporabljati varne in zaupne metode za shranjevanje uporabniškega imena in gesla, da se prepreči njihovo kopiranje ali kraja.


  Podatki podjetja: Nueva, Romina Kavčič s.p., Visoče 34, 4290 Tržič, SI56030584